บริการสินเชื่อ


คำนวณการกู้สินเชื่อ

คำนวณอัตราการผ่อน

เพียงกรอกแบบฟอร์ม คุณจะทราบว่าคุณสามารถประหยัดเงินได้เท่าไหร่ในแต่ละเดือนจากรูปแบบการจ่ายเงินที่มีดอกเบี้ยเงินกู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น


วงเงินกู้
บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
%
ระยะเวลา
ปี

*หมายเหตุ ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ


อัตราผ่อนต่อเดือน(บาท) = 0 รายได้ขั้นต่ำ(บาท) = 0


คำนวณวงเงินกู้และความสามารถในการผ่อนชำระ

การคำนวณนี้เป็นการประมาณยอดเงินกู้ได้สูงสุด เพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งขึ้น อยู่กับรายได้ต่อปีของคุณและความสามารถในการบริการสินเชื่อ โดยทั่วไปสามารถกู้ได้สูงสุด
ประมาณ 35% ของรายได้สุทธิ


รายได้ต่อเดือน
บาท
ภาระหนี้ต่อเดือน
บาท

*หมายเหตุ ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ


อัตราผ่อนต่อเดือน(บาท) = 0 วงเงินที่กู้ได้(บาท) = 0

ขั้นตอนและเอกสารการขอสินเชื่อ
เช็คอัตราดอกเบี้ย

ข้อมูลอัตราดอกเบี้ย


ข้อมูลอัตราดอกเบี้ย แต่ละสถาบันการเงิน

เลือกธนาคารเพื่อดูอัตราดอกเบี้ย เพื่อตรวจสอบข้อมูล อัตราดอกเบี้ยในแต่ละสถานบันการเงิน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง